Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.IX.7570.219.2020 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0035 Stradlice, gmina Kazimierza Wielka, oznaczonej jako działka nr 525/1 o pow. 0,0025 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 6/20 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2020 roku, znak: SPN.III.7820.1.1.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 768 – Etap A: odcinek od km 0+000 (km istniejący 55+067) do km 6+330 (km istniejący 61+417) o długości ok. 6,3 km wraz z rozbudową skrzyżowań, budową lub przebudową innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, na terenie gminy Kazimierza Wielka i gminy Bejsce w powiecie kazimierskim.

Metryka strony

Data publikacji : 19.05.2023
Obowiązuje od : 19.05.2023
Obowiązuje do : 02.06.2023
Data wytworzenia : 19.05.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk