Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.5.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0007 miasto Kielce, oznaczonej jako działka nr 201/1 o pow. 0,0007 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 1/2022 z dnia 30 marca 2022 r., znak: SPN.III.747.5.2022, o ustaleniu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Budowa przyłącza gazowego w/c DN300 do PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Kielcach przy ul. Hubalczyków w Kielcach”, na terenie gminy Masłów, miasta Kielce i gminy Miedziana Góra.

Metryka strony

Data publikacji : 19.05.2023
Obowiązuje od : 19.05.2023
Obowiązuje do : 02.06.2023
Data wytworzenia : 19.05.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk