Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.424.2023 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0001 miasto Opatów, oznaczonej jako działki: nr 348/1 o pow. 0,1615 ha i nr 1698/1 o pow. 0,0986 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 2/23 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2023 r., znak: SPN.III.7820.1.8.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi krajowej Nr 74 tzw. „łącznika północnego” łączącego drogę krajową Nr 9 i drogę krajową Nr 74 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenów, zjazdów i innych dróg publicznych, na terenie miasta i gminy Opatów w powiecie opatowskim.

Metryka strony

Data publikacji : 13.11.2023
Obowiązuje od : 13.11.2023
Obowiązuje do : 27.11.2023
Data wytworzenia : 13.11.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk