Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.I.7570.15.2023 -Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 61 § 4 i oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zwanej dalej kpa oraz art. 30 ustawy z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1812 ze zm.) i art. 124 ust. 4 w zw. z art. 128 ust. 4 i art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) informuje, że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0005 Sandomierz Prawobrzeżny, gmina Sandomierz, oznaczonej jako działka nr 1148/2, w związku z ostateczną decyzją Wojewody Świętkrzyskiego

Metryka strony

Data publikacji : 06.12.2023
Obowiązuje od : 06.12.2023
Obowiązuje do : 20.12.2023
Data wytworzenia : 06.12.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk