Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.1.3.2023 -Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., mając na uwadze decyzję Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 października 2023 r., znak: DLI-VI.7617.29.2022.MK, uchylającą w całości decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 r., znak: SPN.IX.7570.1.111.2022 oraz przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, informuje, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0020 Kazimierza Mała, gmina Kazimierza Wielka obszar wiejski, oznaczonej jako działki: nr 38 i nr 39 w związku z ostateczną decyzją Nr 1/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017 r., znak: SPN.III.747.1.2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Metryka strony

Data publikacji : 27.02.2024
Obowiązuje od : 27.02.2024
Obowiązuje do : 12.03.2024
Data wytworzenia : 27.02.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk