Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.I.7570.4.2023 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) zwanej dalej kpa, informuje, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0005 Sandomierz Prawobrzeżny, gmina Sandomierz, oznaczonej jako działka nr 884, w związku z ostateczną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 23/2015 z dnia 11.02.2015r., znak: IN-II.7840.3.14.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla przebudowy i rozbudowy zbiornika retencyjno – wyrównawczego wraz z rozbudową przepompowni Nadbrzezie oraz odmulenia i udrożnienia koryta cieku Struga A w ramach zadania pn: „Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza – odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisła i Trześniówka (…)

Metryka strony

Data publikacji : 29.02.2024
Obowiązuje od : 29.02.2024
Obowiązuje do : 14.03.2024
Data wytworzenia : 29.02.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk