Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.IX.7570.1.41.2023 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zwanej dalej kpa, w związku z art. 24 ust. 1 i ust. 2, art. 30 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 924 ze zm.) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w obrębie 0004 Gruszka, gmina Zagnańsk oznaczonej jako działka nr 526, w związku z ostateczną decyzją Nr 2/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2021 r., znak: SPN.III.747.30.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu dla zadania polegającego na budowie fragmentu gazociągu relacji Lubienia-Masłów i relacji Mójcza-Kielce, zlokalizowanego w województwie świętokrzyskim, powiecie kieleckim, na terenie gminy Zagnańsk.

Metryka strony

Data publikacji : 11.04.2024
Obowiązuje od : 11.04.2024
Obowiązuje do : 25.04.2024
Data wytworzenia : 11.04.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk