Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.738.2023 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0023 Wólka Wojnowska, gmina Ćmielów, oznaczonej jako działka nr 236/1 o pow. 0,0032 ha, objętej ostateczną decyzją Nr XIX/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.06.2023 r. znak: IR.II.746.9.2023 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 18.04.2024
Obowiązuje od : 18.04.2024
Obowiązuje do : 02.05.2024
Data wytworzenia : 18.04.2024
Data modyfikacji : 21.05.2024 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk