Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.IX.7570.725.2023 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0028 Skowronno Dolne, gmina Pińczów obszar wiejski oznaczonej jako działka nr 1092/1 o pow. 0,0026 ha objętej ostateczną decyzją Nr 22/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 sierpnia 2023 roku, znak: IR.II.7840.3.2.2023, o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I” – Zadanie nr 11 pn. „Renaturyzacja delty śródlądowej rzeki Nidy”.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 19.04.2024
Obowiązuje od : 19.04.2024
Obowiązuje do : 03.05.2024
Data wytworzenia : 19.04.2024
Data modyfikacji : 21.05.2024 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk