Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.832.2023 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0004 Dębno, gmina Raków, oznaczonej jako działki: nr 95/5 o pow. 0,0031 ha i nr 95/7 o pow. 0,0030 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 13/23 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2023 r., znak: SPN.III.7820.1.10.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 na odcinku od km 33+579 do km 37+649 wraz z budową/przebudową innych dróg publicznych, rozbudową istniejących skrzyżowań, budową obiektów mostowych na ciekach Czyżowska Rzeka i Dopływ z Rembowa, budową chodnika, sprostowaną postanowieniem z dnia 21 lutego 2024 r., znak: SPN.III.7820.1.10.2023.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 26.04.2024
Obowiązuje od : 26.04.2024
Obowiązuje do : 10.05.2024
Data wytworzenia : 26.04.2024
Data modyfikacji : 21.05.2024 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk