Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.704.2023 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w obrębie 0001 Ćmielów – miasto, oznaczonej jako działka nr 1011/1 o pow. 0,0572 ha, objętej ostateczną decyzją Nr XIX/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2023 r., znak: IR.II.746.9.2023, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz”.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 13.05.2024
Obowiązuje od : 13.05.2024
Obowiązuje do : 27.05.2024
Data wytworzenia : 13.05.2024
Data modyfikacji : 12.06.2024 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk