Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.IX.7570.693.2023 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 0028 Skowronno Dolne, gmina Pińczów obszar wiejski oznaczoną jako działka nr 809/4 o pow. 0,0029 ha, objętą ostateczną decyzją Nr 22/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 sierpnia 2023 roku, znak: IR.II.7840.3.2.2023, o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I” – Zadanie nr 11 pn. „Renaturyzacja delty śródlądowej rzeki Nidy”.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 13.05.2024
Obowiązuje od : 13.05.2024
Obowiązuje do : 27.05.2024
Data wytworzenia : 13.05.2024
Data modyfikacji : 12.06.2024 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk