Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.162.2024 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu terminu w sprawie ustalenia odszkodowania

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 kwietnia 2024 r., znak: DLI-VI.7615.256.2020.MT orzekającą o uchyleniu w całości decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2010 r., znak: IG.IX.7724/2-60/10 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, Wojewoda Świętokrzyski, stosownie do art. 36 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zwanej dalej k.p.a. informuje, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 10 Mieronice, gmina Małogoszcz, oznaczonej jako działka nr 323/1 o pow. 0,1704 ha, objętej decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. znak: IG.III.7047-4/07 o ustaleniu lokalizacji drogi wojewódzkiej dla inwestycji polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Małogoszcz łączącej drogę wojewódzką nr 762 – ul. Chęcińską w Małogoszczu

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 22.05.2024
Obowiązuje od : 22.05.2024
Obowiązuje do : 05.06.2024
Data wytworzenia : 22.05.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk