Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.694.2023 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej k.p.a., informuje, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0002 Bodzechów, gmina Bodzechów, oznaczonej jako działka nr 228/1203 o pow. 0,3138 ha, objętej ostateczną decyzją Nr XIX/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. znak: IR.II.746.9.2023 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.06.2024
Obowiązuje od : 28.06.2024
Obowiązuje do : 12.07.2024
Data wytworzenia : 28.06.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk