Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia inne

Aktualnie znajdujesz się na:

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” - nabór wniosków 2022

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

W dniu 30 czerwca 2022 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała Program o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowany w maju 2021 r. oraz Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach ww. Programu.

Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Poniżej przedstawiono terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego (załącznik nr 1 do Programu)
  • w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.
  • w zakresie Modułu II ‒ nabór ciągły od dnia 1 lipca 2022 r.

Wobec powyższego na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych został zamieszczony stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1400,program-o-zmianie-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu

        Wniosek należy przesłać (z dopiskiem na kopercie Program „Centra opiekuńczo- mieszkalne”) do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na adres Al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w terminie do dnia 16 sierpnia 2022 r. lub złożyć wniosek osobiście we wskazanym wyżej terminie.

Metryka strony

Data publikacji : 01.07.2022
Data wytworzenia : 01.07.2022
Data modyfikacji : 01.07.2022 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Monika Miter