Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia inne

Aktualnie znajdujesz się na:

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczomieszkalne" ogłoszonego w 2019 r. oraz w 2021 r. wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków Funduszu Solidarnościowego dotyczy wniosków złożonych na finansowanie zadań w ramach Modułu II ‐ Funkcjonowanie Centrum w 2023 r.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziła listę rekomendowanych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2019 r. oraz w 2021 r. wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Zatwierdzonych zostało 12 wniosków na łączną kwotę 11 511 027,55 zł.

Zatwierdzone wnioski dotyczą realizacji w 2023 r. zadań w ramach modułu II - funkcjonowanie centrum.

Gmina Osiek otrzymała na funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego  w 2023 r. kwotę 499 692,37 zł.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.04.2023
Data wytworzenia : 28.04.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Monika Miter