Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydata na stanowisko inspektora
w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 1. obsługa sekretariatu dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi,
 2. odbiór korespondencji z Biura Obsługi Klienta, Kancelarii, sekretariatów Wojewody, Wicewojewody i Dyrektora Generalnego, przekazywanie jej do wglądu i zadekretowania dyrektorowi Biura,
 3. prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej do Biura zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i elektronicznym systemem obiegu dokumentów,
 4. podział i przekazywanie korespondencji do odpowiednich komórek organizacyjnych Biura,
 5. dostarczanie korespondencji wychodzącej do Biura Obsługi Klienta (Kancelarii) celem wysłania adresatowi,
 6. informowanie i kierowanie klientów do właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych Biura, bądź innych jednostek ŚUW,

Wykształcenie: wyższe, preferowane: zarządzanie, administracja lub ekonomia.

Wymagania konieczne:

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o administracji rządowej, ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie,
 • bardzo dobra znajomość programu WORD, Excel i Internetu.

Wymagania pożądane:

 • znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania i wdrażania funduszy strukturalnych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
 • kopie świadectw pracy.
 • kopie certyfikatów językowych.

Dokumenty należy składać w terminie do: 4 maja 2006 pod adresem:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Biuro Dyrektora Generalnego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce

lub składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani powiadomieni zostaną o terminie rozmowy wstępnej. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 2 tygodni od zakończenia procedury rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 prefiks 41) 342-18-00.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 15.04.2006
Obowiązuje od : 04.05.2006
Obowiązuje do : 04.05.2006
Data wytworzenia : 15.04.2006
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP