Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Oddziale ds. Promocji i Współpracy Zagranicznej w Biurze Dyrektora Generalnego

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektora w Oddziale ds. Promocji i Współpracy Zagranicznej w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 2

Główne obowiązki:

 1. Opracowywanie materiałów, informacji mających na celu promocję województwa w kraju i za granicą – współdziałanie w tym zakresie z innymi wydziałami Urzędu, w wyborze najefektywniejszych form promocji, w kształtowaniu jednolitego i pozytywnego obrazu województwa.
 2. Obsługa Kolegium Wojewody,
 3. Przygotowywanie spraw związanych z przedsięwzięciami promocyjnymi, imprezami organizowanymi lub współorganizowanymi przez Wojewodę;
 4. Prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem przez Wojewodę Rady Ministrów na uroczystościach państwowych oraz podczas przyjmowania wizyt oficjalnych składanych w województwie przez gości Wojewody /planowanie i organizacja – przygotowanie zaproszeń, rezerwacja hoteli, sal konferencyjnych, zamawianie poczęstunku,
 5. Organizowanie kontaktów Wojewody z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi rządowymi i pozarządowymi na zasadach określonych przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Wykształcenie: wyższe magisterskie preferowane politologia, prawo, stosunki międzynarodowe,

Wymagania konieczne:

 • udokumentowane co najmniej półroczne doświadczenie w administracji publicznej,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość obsługi komputera (Word, Excel),
 • kreatywność, komunikatywność.

Wymagania pożądane:

 • znajomość języka obcego,
 • doświadczenie w przygotowywaniu materiałów promocyjnych,
 • znajomość programów graficznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
 • Kopie świadectw pracy
 • kopie certyfikatów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2006 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach lub pocztą pod adresem:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25 – 516 Kielce

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 2 tygodni od zakończenia procedury rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 prefiks 41) 342 – 18 – 00.

Metryka strony

Data publikacji : 01.04.2006
Obowiązuje od : 19.04.2006
Obowiązuje do : 19.04.2006
Data wytworzenia : 01.04.2006
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP