Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Biurze Dyrektora Generalnego

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 1. Aktualizacja strony internetowej Urzędu,
 2. Współpraca z wydziałami Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jednostkami administracji rządowej w zakresie pozyskiwania danych do sporządzania informacji dziennych oraz innych opracowań,
 3. Współpraca z Rzecznikiem Prasowym Wojewody w zakresie przygotowywania konferencji prasowych, oświadczeń i komunikatów,
 4. Przygotowywanie listów okolicznościowych i odpowiedzi na pisma,
 5. Przygotowywanie materiałów do Dwutygodnika Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego „OKRĄGLAK”,
 6. Prowadzenie archiwum wycinków prasowych.

Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne:

 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem administracji rządowej,
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej dla administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość kpa,
 • znajomość prawa prasowego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustaw o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie województwa,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • umiejętność obsługi komputera w tym stron internetowych,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych, - umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy własnej.

Wymagania pożądane:

 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • terminowość,
 • znajomość języka angielskiego,
 • dyspozycyjność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • terminowość,
 • dokładność, sumienność, rzetelność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2006 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach lub pocztą pod adresem:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25 – 516 Kielce

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 2 tygodni od zakończenia procedury rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 prefiks 41) 342 – 18 – 00.

Metryka strony

Data publikacji : 01.04.2006
Obowiązuje od : 19.04.2006
Obowiązuje do : 19.04.2006
Data wytworzenia : 01.04.2006
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP