Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór na wolne stanowisko od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Wydziale Rozwoju Regionalnego

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:

od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Wydziale Rozwoju Regionalnego

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach „Gambit 2000” i „Gambit 2005” – zadania inwestycyjne;
  • sprawdzanie projektów,
  • przygotowanie porozumień na wykonanie zadań,
  • monitoring zadań,
  • wizje lokalne wykonania zadań i sprawdzanie niezbędnych dokumentów,
  • sprawozdania z realizacji programu,
  • wystąpienia o uruchomienie refundacji środków,
  • monitoring wypadkowości,
 2. nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, poprzez:
  1. dokonywanie oceny organizacji ruchu w zakresie:
   • bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • zgodności z obowiązującymi przepisami,
  2. rozstrzyganie w sprawach spornych dotyczących istniejącej i projektowanej organizacji ruchu, biorąc pod uwagę interes ogólnospołeczny oraz konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego,
 3. prowadzenie ewidencji osób przystępujących do egzaminu na instruktorów i ewidencji protokołów egzaminacyjnych, przechowywanie i archiwizacja tych protokołów, przyjmowanie skarg i zastrzeżeń co do przebiegu egzaminu od osób, w stosunku do której prowadzono egzamin,
 4. prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem organizacji procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych.

Wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie budownictwa drogowego lub transportu drogowego.

Wymagania konieczne:

 • znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • znajomość funkcjonowania organów administracji publicznej,
 • znajomość programów komputerowych (pakiet Ms Office),
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych i redagowania pism urzędowych.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2006 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach lub pocztą pod adresem:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25 – 516 Kielce

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 2 tygodni od zakończenia procedury rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 prefiks 41) 342 – 18 – 00.

Metryka strony

Data publikacji : 01.04.2006
Obowiązuje od : 19.04.2006
Obowiązuje do : 19.04.2006
Data wytworzenia : 01.04.2006
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP