Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Biurze Dyrektora Generalnego

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 2

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie Sekretariatu Wojewody i Wicewojewody.
 2. Czuwanie nad sprawną realizacją programu zajęć Wojewody.
 3. Kontrola przepływu korespondencji wpływającej i wychodzącej Wojewody.
 4. Udział w przygotowaniu oficjalnych spotkań wojewody, wizyt i uroczystości.
 5. Przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji.
 6. Obsługa delegacji zagranicznych.

Wykształcenie: wyższe preferowane administracyjne

Wymagania konieczne:

 • co najmniej roczny staż pracy,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • znajomość technik obsługi klienta,
 • komunikatywność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • dokładność, sumienność, rzetelność,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność organizacji pracy własnej.

Wymagania pożądane:

 • udokumentowana znajomość języka obcego,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres, cierpliwość, punktualność,
 • udokumentowana znajomość protokołu dyplomatycznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,
 • kopie certyfikatów językowych

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2006 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach lub pocztą pod adresem:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25 – 516 Kielce

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 2 tygodni od zakończenia procedury rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 prefiks 41) 342 – 18 – 00.

Metryka strony

Data publikacji : 01.04.2006
Obowiązuje od : 19.04.2006
Obowiązuje do : 19.04.2006
Data wytworzenia : 01.04.2006
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP