Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór na wolne stanowisko od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Wydziale Rozwoju Regionalnego

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:

od inspektora do inspektora wojewódzkiego

w Wydziale Rozwoju Regionalnego

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

- merytoryczna ocena zasadności wykonania prac geodezyjnych zleconych przez spółdzielnie mieszkaniowe, celem rozpatrzenia wniosku spółdzielni w sprawie refundacji kosztów za wykonanie tych prac,

- załatwianie spraw z zakresu scaleń i wymian gruntów

- kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne obejmująca: zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,

- opracowywanie projektów pism oraz decyzji w postępowaniu administracyjnym.

Wykształcenie:

wyższe w tym przynamniej średnie w zakresie geodezji .

Wymagania konieczne:

- znajomość przepisów kpa oraz ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

- znajomość programów komputerowych: Pakiet Ms Office,

- umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych i redagowania pism urzędowych

Wymagania pożądane:

- doświadczenie zawodowe w sprawach geodezji i kartografii,

- uprawnienia geodezyjne,

- znajomość informatycznych programów geodezyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopie świadectw pracy,

- kopie uprawnień.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 maja 2006 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach lub pocztą pod adresem:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3

25 - 516 Kielce

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 2 tygodni od zakończenia procedury rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 prefiks 41) 342 - 18 - 00.


Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 01.05.2006
Obowiązuje od : 15.05.2006
Obowiązuje do : 15.05.2006
Data wytworzenia : 01.05.2006
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP