Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór na stanowisko inspektora w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KIELCACH

 Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko inspektora

 w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
  1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Kontraktu Wojewódzkiego
  2. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji Programu Phare SSG

Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne:

-      znajomość ustawy o Narodowym Planie Rozwoju

-      znajomość systemu monitorowania dla Programu Phare SSG przy wykorzystaniu raportów

-      znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania i wdrażania funduszy strukturalnych,

-   znajomość ustawy o administracji rządowej w województwie, ustawy prawo zamówień publicznych,

-      bardzo dobra znajomość programu WORD, Excel i obsługi Internetu.

Wymagania pożądane:

-      znajomość zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Jakością

-      umiejętność organizacji pracy własnej,

-      umiejętność analitycznego myślenia,

-      komunikatywność,

-      umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

-      kopia nowego dowodu osobistego lub kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego,

-      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-      oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-      życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-      kopie świadectw pracy,

Informacje dodatkowe:

- Praca na zastępstwo na czas nieobecności pracownika

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 maja 2006 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach lub pocztą pod adresem:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3

25 - 516 Kielce

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 prefiks 41) 342 - 18 - 00.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 2 tygodni od zakończenia procedury rekrutacji.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 15.05.2006
Obowiązuje od : 31.05.2006
Obowiązuje do : 31.05.2006
Data wytworzenia : 15.05.2006
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP