Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)

 

Informacja dla kandydatów do pracy w ŚUW:

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zawiadamiani o terminie i miejscu naboru na podane w ofercie dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zaleca się korzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych w zakładce Wzory oświadczeń.

 

Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
Nabór na wolne stanowisko - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Ogłoszenie Nr 6/2008_82515 Rozstrzygnięty 25.03.2008
OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach Rozstrzygnięty 18.03.2008
Nabór na wolne stanowisko - Wydział Infrastruktury i Geodezji - Ogłoszenie nr 5-08_WiIG_81266 Rozstrzygnięty 11.03.2008
Nabór na wolne stanowisko - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego_Ogłoszenie nr_80327 Rozstrzygnięty 25.02.2008
Nabór na wolne stanowisko - Wydział Finansów i Budżetu_Ogłoszenie nr_80543 Rozstrzygnięty 25.02.2008
Nabór na wolne stanowisko - Wydział Finansów i Budżetu_Ogłoszenie nr_80627 Rozstrzygnięty 25.02.2008
Nabór na wolne stanowisko - Wydział Polityki Społecznej - Ogłoszenie Nr_79781 Rozstrzygnięty 11.02.2008
Nabór na wolne stanowisko - Wydział Infrastruktury i Geosezji - Ogłoszenie Nr_79718 Rozstrzygnięty 11.02.2008
Nabór na wolne stanowisko - Wydział Infrastruktury i Geodezji - Ogłoszenie Nr_79712 Rozstrzygnięty 11.02.2008
Nabór na wolne stanowisko - Wydział Finansów i Budżetu - Ogłoszenie Nr_79350 Rozstrzygnięty 11.02.2008
Nabór na wolne stanowisko - Wydział Finansów i Budżetu - Ogłoszenie Nr_79343 Rozstrzygnięty 11.02.2008
Nabór na wolne stanowisko - Wydział Finansów i Budżetu - Ogłoszenie Nr_79337 Rozstrzygnięty 11.02.2008
Nabór na wolne stanowisko - Gabinet Wojewody - Ogłoszenie Nr_79330 Rozstrzygnięty 11.02.2008
Nabór na wolne stanowisko - Gabinet Wojewody_Ogłoszenie Nr_79319 Rozstrzygnięty 11.02.2008
Nabór na wolne stanowisko - od inspektora do starszego inspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego_OGŁOSZENIE NR_78539 Rozstrzygnięty 25.01.2008
Nabór na wolne stanowisko - inspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego_OGŁOSZENIE NR_78536 Rozstrzygnięty 25.01.2008
Nabór na wolne stanowisko - od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Oddziale Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego i Katastru w Wydziale Infrastruktury i Geodezji_OGŁOSZENIE NR_78557 Rozstrzygnięty 25.01.2008
Nabór na wolne stanowisko - od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Wydziale Infrastruktury i Geodezji_OGŁOSZENIE NR_78671 Rozstrzygnięty 25.01.2008
Nabór na wolne stanowisko - inspektora w Oddziale Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Infrastruktury i Geodezji_OGŁOSZENIE NR_78552 Rozstrzygnięty 25.01.2008
Nabór na wolne stanowisko - inspektora w Oddziale Infrastruktury Technicznej i Transportu w Wydziale Infrastruktury i Geodezji_OGŁOSZENIE NR_78554 Rozstrzygnięty 25.01.2008