Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)

 

Informacja dla kandydatów do pracy w ŚUW:

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zawiadamiani o terminie i miejscu naboru na podane w ofercie dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zaleca się korzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych w zakładce Wzory oświadczeń.

 

Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
operator urządzeń przygotowania danych w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 03.08.2022
operator urządzeń przygotowania danych w WSOiC Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 28.07.2022
operator urządzeń przygotowania danych w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 28.07.2022
inspektor wojewódzki w WOiK (na zastępstwo) Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 18.07.2022
inspektor wojewódzki w BW (na zastępstwo) Biuro Wojewody Zakończony 13.07.2022
inspektor wojewódzki w BW Biuro Wojewody Zakończony 18.07.2022
administrator w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 18.07.2022
starszy inspektor w WPSiZ (na zastępstwo) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 06.07.2022
inspektor wojewódzki w WIGiK ( na zastępstwo) Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Zakończony 04.07.2022
inspektor wojewódzki w WSOiC Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 01.07.2022
Inspektor Wojewódzki w WFiB (na zastępstwo) Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 06.06.2022
inspektor wojewódzki w WIiR (na zastępstwo) Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 01.06.2022
inspektor wojewódzki w WSPiN Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Zakończony 06.06.2022
administrator w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 03.06.2022
dyspozytor medyczny w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 27.05.2022
inspektor wojewódzki w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 23.05.2022
operator numerów alarmowych w WBiZK (na zastępstwo) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 16.05.2022
operator urządzeń przygotowania danych w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 19.05.2022
inspektor wojewódzki w WFiB Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 12.05.2022
inspektor wojewódzki w WIiR (na zastępstwo) Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 26.04.2022