Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)

 

Informacja dla kandydatów do pracy w ŚUW:

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zawiadamiani o terminie i miejscu naboru na podane w ofercie dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zaleca się korzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych w zakładce Wzory oświadczeń.

 

Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
inspektor wojewódzki w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 14.03.2022
inspektor w WOiK (na zastępstwo) Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 08.03.2022
inspektor wojewódzki w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 10.03.2022
kierowca w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 07.03.2022
inspektor w WPSiZ (na zastępstwo) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 02.03.2022
inspektor wojewódzki w WSOiC Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 04.03.2022
administrator w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 28.02.2022
strażnik w PSR Państwowa Straż Rybacka Zakończony 28.02.2022
inspektor wojewódzki w WPSiZ (na zastępstwo) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 21.02.2022
inspektor wojewódzki w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 24.02.2022
inspektor wojewódzki w WIiR Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 21.02.2022
inspektor wojewódzki w WIGiK ( na zastępstwo) Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Zakończony 07.02.2022
inspektor w WSOiC Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 03.02.2022
inspektor wojewódzki w WSOiC Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 28.01.2022
starszy inspektor wojewódzki w WFiB Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 24.01.2022
inspektor wojewódzki w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 24.01.2022
administrator w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 21.01.2022
dyspozytor medyczny w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 20.01.2022
inspektor wojewódzki w WSPiN Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Zakończony 20.01.2022
inspektor wojewódzki w BW ( na zastępstwo) Biuro Wojewody Zakończony 10.01.2022