Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Realizacja ustawy o języku migowym

Realizacja ustawy o języku migowym

Rejestr tłumaczy języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (DZ. U. Nr 209, poz. 1243) osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca skorzystać z usług w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach powinna umówić termin wizyty dogodny dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd ma udzielić pomocy.

ZGŁOSZENIE TERMINU WINNO NASTAPIĆ CO NAJMNIEJ NA 3 DNI ROBOCZE PRZED TYM ZDARZENIEM, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH.

 

- w Oddziale Obsługi Klienta

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

- poczty elektronicznej - bok09@kielce.uw.gov.pl

- telefonu 41 342-18-00, 41 342-18-05

- faxu 41 342-18-34

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach ze Świętokrzyskim Urzędem Wojeódzkim w Kielcach z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie moga wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.06.2012
Data wytworzenia : 28.06.2012
Data modyfikacji : 28.01.2020 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP