Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Oddział Obsługi Klienta

Oddział Obsługi Klienta

Misją Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego jest pełnienie służby publicznej w zakresie kompleksowej i profesjonalnej obsługi Klienta

W ramach wdrożonego systemu zarządzania jakością, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim utworzony został Oddział Obsługi Klienta, Klienci przychodzący do urzędu mogą tu uzyskać dokładną informację na temat sposobu załatwienia konkretnej sprawy, złożyć na ręce pracownika oddziału wniosek lub podanie (które zostanie następnie skierowane do odpowiedniego wydziału). Otrzymają także wszelką pomoc przy wypełnianiu dokumentów. Oddział Obsługi Klienta służy przede wszystkim wygodzie klientów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i pomaga przyspieszyć tryb załatwiania poszczególnych spraw.

Osoby uprawnione zgłaszające się do Urzędu oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka
migowego lub pracownika Urzędu, po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru pocztą elektroniczną na adres: bok09@kielce.uw.gov.pl

 

Wizja Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego: "E-Urząd dla Klienta"
 

Oddział Obsługi Klienta
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 18 00, 342 18 05,
e-mail: bok09@kielce.uw.gov.pl
budynek: A (parter)
pokój: PKiOK

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
NIP 657-02-43-056
REGON 000514265

Metryka strony

Data publikacji : 18.05.2005
Data wytworzenia : 18.05.2005
Data modyfikacji : 02.06.2016 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Daniel Drogosz
Autor : Redaktor BIP