Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

Informacja o przetwarzanych danych - klauzula w związku przetwarzaniem danych w celu wydania decyzji w zakresie wpisu organizacji pozarządowej na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa świętokrzyskiego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

Klauzula RODO w związku z przetwarzaniem danych w celu wydania decyzji w zakresie wpisu organizacji pozarządowej na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa świętokrzyskiego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, decyzji o odmowie wpisu lub decyzji o skreśleniu organizacji pozarządowej z ww. listy, zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Metryka strony

Data publikacji : 01.07.2021
Data wytworzenia : 01.07.2021
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur