Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Modernizacja schodów w budynku C ŚUW

Podstawowy
Zakończony
Termin składania ofert: 06.10.2021

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej: https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl , zwanej dalej Platformą.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SWZ bez konieczności zakładania konta i logowania się na Platformie.

W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania, w zakładce „Lista ogłoszeń o postępowaniach” po lewej stronie, dalej „Aktualne” należy wyszukać przedmiotowe postępowanie. Po upływie terminu składania ofert, aby odszukać niniejsze postępowanie należy przejść do zakładki „Archiwalne”.

W sekcji „Dokumenty zamówienia” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania. Pobieranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy odznaczyć wszystkie załączniki i wybrać polecenie „Pobierz”.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Pytania i odpowiedzi”. Przystąpienie do postępowania w celu złożenia oferty wymaga posiadania przez Wykonawcę rejestrowanego konta na Platformie. Rejestracja i użytkowanie konta są bezpłatne.

 

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

 

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:

pod numerem telefonu: (22) 257-22-23, (22) 576-87-90

pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z Platformy Wykonawca znajdzie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego"

Metryka strony

Data publikacji : 21.09.2021
Data wytworzenia : 21.09.2021
Data modyfikacji : 22.12.2021 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Dominika Domagała
Autor : Katarzyna Supierz