Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Podstawowy
Zakończony
Termin składania ofert: 17.06.2024

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej: https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl , zwanej dalej Platformą.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SWZ bez konieczności zakładania konta i logowania się na Platformie.

W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania, w zakładce „Lista postępowań PZP” po lewej stronie, dalej „Aktualne” należy wyszukać przedmiotowe postępowanie. Po upływie terminu składania ofert, aby odszukać niniejsze postępowanie należy przejść do zakładki „W toku”, natomiast po zakończeniu postępowania do zakładki „Archiwalne” .

W sekcji „Dokumenty zamówienia” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania. Pobieranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy odznaczyć wszystkie załączniki i wybrać polecenie „Pobierz”.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Pytania i odpowiedzi”. Przystąpienie do postępowania w celu złożenia oferty wymaga posiadania przez Wykonawcę rejestrowanego konta na Platformie. Rejestracja i użytkowanie konta są bezpłatne.

 

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa maksymalnie 6 godzin roboczych.

 

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:

pod numerem telefonu: (22) 257-22-23, (22) 576-87-90

pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z Platformy Wykonawca znajdzie w zakładce „Baza wiedzy"

Metryka strony

Data publikacji : 07.06.2024
Data wytworzenia : 07.06.2024
Data modyfikacji : 15.07.2024 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Dominika Domagała