Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Skład i druk miesięcznika „Wędrowiec Świętokrzyski”

Zapytanie o cenę
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 01.03.2007

I. ZAMAWIAJĄCY:
1. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
2. Al. IX Wieków Kielc 3
3. 25-516 Kielce
4. Woj. Świętokrzyskie

II. Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w BZP

III. Tryb i przedmiot zamówienia
1. Tryb zapytania o cenę
2. Skład i druk miesięcznika „Wędrowiec Świętokrzyski"

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Skład i druk miesięcznika „Wędrowiec Świętokrzyski" Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

V. Kryterium wyboru oferty: - najniższa cena

VI. WYKONAWCA:
a) nazwa: Wydawnictwo ColorPress
b) adres: ul. Długa 31a
c) kod pocztowy: 25-650
d) miejscowość: Kielce
e) województwo: Świętokrzyskie

Metryka strony

Data publikacji : 01.03.2007
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP