Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

„Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Jędrzejów”

Przetarg nieograniczony
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 14.03.2007

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
na wykonanie opracowania pt: „Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Jędrzejów"

W dniu 28 marca 2007r. dokonano wyboru Wykonawcy „Inwentaryzacji przyrodniczej gminy Jędrzejów".
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze oferty była cena.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAMEKO Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków złożyło ofertę z najniższą ceną tj. 28 890zł.

Metryka strony

Data publikacji : 14.03.2007
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP