Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

Przetarg nieograniczony
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 21.04.2008

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

W dniu 30 kwietnia 2008r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi: Projekty planów ochrony rezerwatów przyrody: Wykus oraz Krzemionki Opatowskie - dla terenów niebędących w zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Ostrowiec .
Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie opracowań złożyła firma Zespół Ochrony Przyrody „EKO-S" Dr Marek Stachurski 25-432 Kielce, ul. J.N. Jeziorańskiego 113/75. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze oferty była cena. Firma Zespół Ochrony Przyrody „EKO-S" Dr Marek Stachurski złożyła ofertę ważną z n/w najniższymi cenami i otrzymała po 100pkt.
rezerwat przyrody - Wykus - 13 000zł,
rezerwat przyrody Krzemionki Opatowskie - 39 000zł.

N/w Wykonawcy złożyli oferty otrzymując n/w ilość punktów:

Lp

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba punktów Rezerwat Wykus

Liczba punktów Rezerwat Krzemionki Opatowskie
1
Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski, 28-340 Sędziszów, ul. Rajska 4
48,14 pkt.
79,59 pkt.
2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Krameko" Sp. z o.o.
30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
26,74 pkt.
49,74 pkt.
3
Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody, 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 68
Nie dotyczy
3,49pkt.

Metryka strony

Data publikacji : 21.04.2008
Data wytworzenia : 21.04.2008
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP