Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie o cenę
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 03.10.2008
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę stosownie do art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) na wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na terenie powiatu sandomierskiego.

Metryka strony

Data publikacji : 03.10.2008
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP