Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie o cenę
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 19.03.2009
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę stosownie do art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego na terenie powiatów ostrowieckiego i kieleckiego.

Na podstawie art. 92 w związku z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego zawiadamiam, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: Pana Henryka Bernaciaka, P.H.U. „Wycena”, ul. Wylotowa 10, 27-200 Starachowice

Metryka strony

Data publikacji : 19.03.2009
Data wytworzenia : 19.03.2009
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP