Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup 2 serwerów

Przetarg nieograniczony
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 02.07.2012

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 2 serwerów":


Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załączniki

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup 2 serwerów", znak: AG.I.272.1.18.2012.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że:
1) w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularzu Cenowym następuje zmiana zapisów, tj. w wierszu pierwszym w kolumnie „Ilość" następuje zmiana ilości sztuk z „3 szt." na „1 szt.", co prowadzi do zmiany Załącznika nr 3 do SIWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający zamieścił poprawiony Załącznik nr 3 do SIWZ.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.
Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający nie zamieszcza ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP.

Informacja o unieważnieniu

Metryka strony

Data publikacji : 02.07.2012
Data wytworzenia : 02.07.2012
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP