Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne - Archiwum

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2012 roku Przetarg nieograniczony Rozstrzygnięty 30.12.2011
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynków ŚUW. Zamówienie z wolnej ręki Rozstrzygnięty 22.12.2011
Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i środków transportu ŚUW w Kielcach na rok 2012 Przetarg nieograniczony Rozstrzygnięty 22.12.2011
Zakup systemowych aparatów telefonicznych A 4039 oraz przystawek do aparatów telefonicznych LCD Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 19.12.2011
Serwis pogwarancyjny centrali telefonicznej Alcatel OmniPCX 4400, znajdującej się w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 19.12.2011
Konserwację klaserów rotacyjnych w Oddziale Paszportów ŚUW w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 19.12.2011
Konserwację dźwigu towarowego w budynku przy ul. Skrajnej 61 Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 15.12.2011
Konserwację kotłowni gazowych obsługujących budynki przy Al. IX Wieków Kielc 3 i budynek przy ul Skrajnej 61 – umowa na 2012 rok. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 15.12.2011
Konserwację instalacji centralnego ogrzewania i węzłów cieplnych w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 15.12.2011
Dostawa prasy na 2012 rok dla wydziałów ŚUW Przetarg nieograniczony Rozstrzygnięty 15.12.2011

Wybierz Strony