Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne - Archiwum

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO BUDYNKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KIELCACH Przetarg nieograniczony Zakończony 09.11.2017
Dostosowanie przejść komunikacyjnych pomiędzy budynkami C i C 2 do przepisów p.poż. Przetarg nieograniczony Zakończony 14.11.2017
Wdrożenie w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach systemu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) i Świadczeń Wychowawczych (SW) na poziomie Wojewody Zapytanie o cenę Zakończony 31.10.2017
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 06.11.2017
Wykonanie kontroli szczelności instalacji freonowej w 14 pompach GHP marki Panasonic zamontowanych w budynkach A, B i C ŚUW Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 03.11.2017
Dostawa wraz z montażem 50 regałów do przechowywania akt na potrzeby Archiwum Zakładowego ŚUW przy ul. Skrajnej 61 Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 31.10.2017
Dostosowanie pomieszczenia holu w budynku A do potrzeb Biura Obsługi Klienta Przetarg nieograniczony Zakończony 03.11.2017
Zakup serwera do obsługi zadania – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego Przetarg nieograniczony Zakończony 03.11.2017
Zakup 30 szt. segregacyjnych koszy na śmieci Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 30.10.2017
Remont ościeży w drzwiach szybów windowych w budynku C oraz wymiana drzwi wraz z pracami budowlanymi Zamówienie z wolnej ręki Zakończony 13.10.2017

Wybierz Strony