Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne - Archiwum

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Dostawa wraz z montażem 36 szaf metalowych do przechowywania akt Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 01.12.2017
Zakup sprzętu ratownictwa wodnego Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 01.12.2017
Zakup materiałów z zakresu zarządzania kryzysowego Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 01.12.2017
Przedłużenie licencji ESET Secure Enterprise - AV Level – 500 szt. oraz zakup 100 szt. licencji ESET Secure Enterprise - AV Level Zapytanie o cenę Zakończony 29.11.2017
Zakup mebli dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Przetarg nieograniczony Rozstrzygnięty 30.11.2017
Dostawa prasy na 2018 rok dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 29.11.2017
Zakup paczek Mikołajkowych dla dzieci pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 27.11.2017
Zakup systemowych aparatów telefonicznych do obsługi sekretarsko-dyrektorskiej Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 23.11.2017
Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i węzłów cieplnych w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 23.11.2017
Konserwacja kotłowni gazowych znajdujących się w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 23.11.2017

Wybierz Strony