Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne - Archiwum

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Konserwacja urządzeń dźwigowych OTIS w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 09.11.2018
Konserwacja urządzeń dźwigowych SCHINDLER w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 09.11.2018
Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i węzłów cieplnych w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 31.10.2018
Quiz Historyczny dla dzieci i młodzieży Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 31.10.2018
Dostawa pakowarki piasku – specjalistycznej przyczepy ratownictwa ekologiczno-przeciwpowodziowego Przetarg nieograniczony Zakończony 02.11.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku przy ul. Skrajna 61 Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 30.10.2018
Dostawa 12 szt. foteli biurowych — specjalistycznych (dla służb dyżurnych pracujących w systemie 24/7) Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 29.10.2018
Dostawa worków polipropylenowych do piasku przeznaczonych do celów przeciwpowodziowych Przetarg nieograniczony Zakończony 30.10.2018
Świadczenie usług utrzymania czystości i wykonywanie prac porządkowych na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Przetarg nieograniczony Zakończony 22.11.2018
Konserwacja kotłowni gazowych znajdujących się w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 18.10.2018

Wybierz Strony