Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne - Archiwum

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na obsłudze infolinii dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich w ramach projektu nr 20/7-2017/OG-FAMI „Wdrożenie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych do obsługi obywateli państw trzecich w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim”, dofinansowanego ze środków Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 02.01.2019
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 20.12.2018
Serwis systemów TBD w 2019 roku Zamówienie z wolnej ręki Zakończony 26.11.2018
Ochrona i monitoring sygnalizacji ppoż., konserwacja systemu antynapadowego w budynkach ŚUW przy al. IX Wieków Kielc 3 oraz monitoring i konserwacja systemu alarmowego, antywłamaniowego, sygnalizacji ppoż. (SAP) w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach oraz transport wartości pieniężnych Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 18.12.2018
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Przetarg nieograniczony Zakończony 20.12.2018
Monitoring i konserwacja okresowa systemu SSWiN w budynku magazynu przeciwpowodziowego zlokalizowanego w Kępie Chwałowskiej Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 13.12.2018
Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych, gaśnic i hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz dostawa gaśnic i wymiana hydrantów wewnętrznych w budynkach Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 13.12.2018
Publikacja ogłoszeń w prasie w 2019 r. Przetarg nieograniczony Zakończony 14.12.2018
Zakup, dostawa i podłączenie wraz z uruchomieniem domofonów IP Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 10.12.2018
12-sztuk foteli biurowych – specjalistycznych (dla służb dyżurnych pracujących w systemie 24/7) Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 07.12.2018