Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne - Archiwum

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Prowadzenie punktu informacyjno - doradczego dla cudzoziemców Przetarg nieograniczony Rozstrzygnięty 03.06.2020
Zorganizowanie wizyty studyjnej dla członków Zespołu Projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 15.06.2020
Wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia zajęć wyrównawczych w formie zajęć dodatkowych pozalekcyjnych i korepetycji dla dzieci cudzoziemskich - obywateli państw trzecich, niebędących członkami UE z terenu województwa świętokrzyskiego, zwiększających kompetencje z zakresu nauk humanistycznych i matematyczno - przyrodniczych Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 29.05.2020
Zakup i dostawa materiałów promocyjnych, oznakowania oraz tablic magnetycznych na potrzeby Oddziału ds. Cudzoziemców Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 26.05.2020
Dostawa wody mineralnej dla pracowników ŚUW w Kielcach w okresie letnim 2020 Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 19.05.2020
Usługa wykonania i dostarczenia do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego materiałów konferencyjnych dotyczących Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Rozstrzygnięty 18.05.2020
Wykonanie przeglądów technicznych w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 12.05.2020
Remont magazynów przeciwpowodziowych Przetarg nieograniczony Zakończony 19.05.2020