Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone wobec Wojewody

2022 Wystąpienie pokontrolne MSWiA - Prawidłowość potwierdzania posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego oraz uznania za obywatela polskiego

Metryka strony

Data publikacji : 17.01.2023
Data wytworzenia : 04.01.2023
Data modyfikacji : 17.01.2023 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Paulina Sęk