Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Informacja o wykonywaniu przez dyrektorów Wydziałów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich kompetencji kontrolnych za I półrocze 2007 r.

Jednostki samorządu terytorialnego i inne

Podmiot kontrolujący: Wojewoda, Wicewojewoda
Data kontroli:

Metryka strony

Data publikacji : 28.09.2007
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP