Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Nowej Słupi
w zakresie wykonywania zadań zleconych i powierzonych lub wynikających z ustaw (kontrola przeprowadzona przez wyznaczone Wydziały Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Urząd Gminy w Nowej Słupi

Podmiot kontrolujący: Wojewoda, Wicewojewoda
Data kontroli:

Metryka strony

Data publikacji : 20.08.2007
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP