Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy medycyny i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Wojska Polskiego 51 25-375 Kielce

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 03.07.2017

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 24.08.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Magdalena Łukawska
Autor : Monika Kowalczyk