Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, ul. Iłżecka 2A, 26-115 Skarżysko Kościelne

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 28.07.2017

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 05.09.2017
Data modyfikacji : 05.09.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Renata Zasada-Wójcik