Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola kompleksowa w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego "Azyl" w Kielcach w zakresie realizacjoi zadan wynikajacych z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kontrola kompleksowa w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego "Azyl" w Kielcach.

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 14.07.2017

Kontrola kompleksowa w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego "Azyl" w Kielcach w zakresie realziacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 09.09.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska