Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie w zakresie realizacji przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w odniesieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych w 2015 roku

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 07.08.2017

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Realizacja przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w odniesieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych w 2015 roku.

Załączniki do strony

Metryka strony

Data publikacji 13.09.2017
Data wytworzenia 09.09.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor: Wojewoda Świętokrzyski