Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola sprawdzająca realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

Urząd Gminy w Piekoszowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data kontroli: 30.08.2017

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, dotycząca:

  1. Prawidłowości wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych - kryzysowych.
  2. Zabezpieczenia ujęć i zbiorników wody pitnej funkcjonujących w układach wodociągowych na terenie gminy.

Kontrola sprawdzająca za okres od 1 stycznia 2016 roku do 29 sierpnia 2017 roku.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 22.09.2017
Data modyfikacji : 22.09.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego